A2 – B1 – Dilbilgisi Kliniği – Aktif ve Pasif

Bir cümle aktif seste olduğunda, cümlenin öznesi fiilin ifade ettiği eylemi yapan kişidir. Pasif seste özne, fiilin eyleminden etkilenen veya etkilenen kişi veya şeydir.

Pasif ses tipik olarak be fiilinin bir biçimiyle oluşturulur – is veya was ve fiilin geçmiş katılımcısı gibi.

Pasif Sesi ne zaman kullanacağınızı ve Aktif Sesi ne zaman kullanacağınızı biliyor musunuz?

 • Ne?
  A2 - B1 - Dilbilgisi Kliniği - Aktif ve Pasif
 • Ne zaman?
  15:15 - 16:15 arası
 • Nerede?
  Oda 4, Aziz Patrick Tepesi
 • Ne kadar?
  Serbest

DİĞER AKTİVİTELER